אברהם פריד קח את שלי

אברהם פריד קח את שלי

אברהם פריד כל נדרי

אברהם פריד כל נדרי

אברהם פריד הפכת מספדי למחול לי

אברהם פריד הפכת מספדי למחול לי

אברהם פריד ירושלים

אברהם פריד ירושלים

אברהם פריד - הנני בידך

אברהם פריד - הנני בידך | Avraham Fried - Hineni
"כי הנני בידך" אברהם פריד מקדיש את השיר לפועלו של מוטי זיסר במופע בהיכל התרבות תל אביב 


מילות השיר: "רבון העולמים ידעתי, כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר. ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולסמוך נפשי, מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה".

אברהם פריד - הנני בידך | Avraham Fried - Hineni


מילות השיר: "רבון העולמים ידעתי, כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר. ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולסמוך נפשי, מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה".

אברהם פריד מספר למחנם טוקר על הצלחת השיר הנני

אברהם פריד מספר למחנם טוקר על הצלחת השיר הנני

אברהם פריד אוצרות יהודיים

אברהם פריד אוצרות יהודיים

אברהם פריד אוצרות יהודיים

אברהם פריד ראיון עם יוסי גיל קול ברמה

אברהם פריד בראיון מיוחד עם יוסי גיל ברדיו "קול ברמה"

אברהם פריד באודסה

אברהם פריד באודסה